O nás

Sem vložte text

 

Spoločnost' IPM Tools s.r.o. bola založená začiatkom roku 2005. Ťažisková činnost' spoločnosti e výroba zlievárenského náradia pre tlakové a gravitačné liatie zliatin farebných kovov, prevažne zo zliatin hliníka. Tím odborníkov opierajúci sa o dlhoročné skúsenosti používa najmodernejšie softvérové CAD/CAM vybavenie pre analýzu, návrh, technické spracovanie firiem, kokíl a d'alšieho technologického príslušenstva. 

Kvalita výroby je podporená výkonnými CNC a EDM technológiami a samozrejme špecializovaným personálom pre ručné jemné dokončovanie a dopasovanie nástrojov. Okrem hlavnej špecializácie zabezpečujeme výrobu 3D tvarových prototypov master modelov, strihacieho náradia, technologických prípravkov. Ciel'om spoločnosti je poskytnút' zákazníkovi kvalitné služby, flexibilnost', prenos technologického know-how. Samozrejmosťou je 100% dodržanie času výroby náradia. Spoločnost' IPM Tools sa etablovala v regióne s dlhoročnou tradíciou výroby a spracovania hliníka. 

Táto skutočnost' významne vplýva na výber vysoko - kvalifikovaných pracovníkov nielen pre nástrojársku výrobu, ale aj pre technickú prípravu výroby. Technická príprava výroby je založená na tvorbe 3D CAD konštrukcie a NC programov v systéme Pro/ENGINEER. To umožňuje spracovávat' najzložitejšie výrobky s garanciou požadovanej kvality na funkčnosť nástroja veľmi rýchlo a efektívne. 

 

 

Úzka spolupráca konštrukcie so zákazníkom umožňuje prenos know-how pri technologickej úprave výrobkov. Dóraz je kladený na optimálne navrhnutie technologického procesu z hľadiska kvality samotného výrobku, životnosti a výslednej ceny náradia. Príprava technologických podkladov pre výrobu ako aj programov pre riadenie CNC strojov využíva techniky optimalizácie a automatizácie tvorby NC dát v moduloch Pro/ENGINEERa. Dráhy sú automaticky pnspósobené najnovším požiadavkám HSM frézovania. Dôležitú úlohu zohráva aj vizualizácia a verifikácia vytvorených 3D NC dát. Podporované formáty: PRT.DRW,CATIA,DWG,DXF,VDA,IGES,STEP,...

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  


Vytvorte si vlastnú webstránku zadarmo s redakčným systémom WebJET Cloud.

Zobraziť plnú verziu stránky